Når vi rammes af længere tids stress reagerer kroppen både fysisk og psykisk.

  • Føler du dig stresset i en grad, som har fået indflydelse på din livskvalitet?
  • Tager du distance til dem omkring dig?
  • Har du svært ved at finde glæden i det, du foretager dig?
  • Har du svært ved at overskue hverdagen?

Som stressramt har du brug for hjælp til at få en retning ud af stressen.

Du tilbydes individuelle samtaler og redskaber til at finde din personlige vej væk fra stressen.